Folkemøde Møn

Forslag t/vedtægtsændring v/Folkemøde Møn´s Repræsentantskabsmøde, 24/11-21


§ 3.2 Repræsentantskabet består af:
”Alle med en betalt stadeplads på det senest afholdte Folkemøde Møn har, uanset pladsens størrelse, én
stemme. Siddende bestyrelsesmedlemmer deltager ligeledes med stemmeret.”


Ændres til:
§ 3.2 Repræsentantskabet består af:
”Alle med en betalt stadeplads på det senest afholdte Folkemøde Møn har, uanset pladsens størrelse, én
stemme. Alle frivillige der har deltaget i det senest afholdte Folkemøde Møn, har én stemme hver.
Siddende bestyrelsesmedlemmer deltager ligeledes med stemmeret.”


§ 3.3 ”Alle frivillige ved senest afholdte Folkemøde Møn samt øvrige interesserede kan deltage i
repræsentantskabets møder uden stemmeret”.


Ændres til:
§ 3.3 ”Alle med interesse for Folkemøde Møn kan deltage i repræsentantskabets møder uden stemmeret”.


Argumentation:
Vi vil gerne knytte de frivillige til FMM og give dem ejerskab til projektet hen over hele året. Derfor er det
helt oplagt at de også kan have indflydelse på hvem de skal arbejde sammen med. Vi skylder dem den
tillidserklæring

da_DKDanish