Folkemøde Møn

Unge-dagen 2022

Ligesom tidligere år glæder vi os til at byde velkommen til unge-dag på Folkemøde Møn, den 19. august 2022. Med støtte fra bl.a. Nordeafonden, Tuborgfondet og Kulturregion Storstrømmen vil unge-dagen have et nyt format, der både skal gøre indholdet mere interessant for de unge og samtidig sikre et læringsmæssigt udbytte. 

Dagens tema og organisering

Årets tema for unge-dagen er ”Fra medborger til verdensborger”. Under dette tema samler vi provinsens unge til en festival i demokratiets tegn. De unge kommer helt tæt på politiske beslutningstagere, får lov at udforske demokratiet og blande sig i debatten om at være ung i provinsen. Sammen med foreninger, virksomheder, NGO’er og politikere får de unge lov at drøfte aktuelle problemer, og de får mulighed for at drømme om, hvordan samfundet i deres fremtid ser ud. På dagen vil de unge få en dybere indsigt i:

  • Personlig dannelse og medborgerskab
  • Lokal unge-politik og foreningsliv
  • Køn og identitet
  • Klima og bæredygtighed
  • Europæisk og international politik

Unge-dagen varer fra kl. 9-15 og følger nedenstående tidsplan:

08.15-9.00: Ankomst

09.00-10.00: Indmarch/demonstration

10.00-12.00: Åbningstale, debatter, workshops mm.

12.00-13.00: Frokostpause med kulturelle indslag

13.00-15.00: Debatter, workshops og undervisningsprogram

App – et nyt digitalt undervisningsprogram

For at sikre et højt læringsudbytte på dagen har Folkemøde Møn valgt at udvikle en app til årets unge-dag. App’en vil indeholde det digitale undervisningsmateriale, der har form à la ”Tip en 12’er”. Gennem multiple choice-spørgsmålene bliver de unge ledt rundt mellem folkemødets stande og arrangementer, så de stifter bekendtskab med forskellige foreninger og får nye indsigter i samfundslivet. App’en er klar til lancering den 1. august 2022.

Workshops

I år vil der være mulighed for at tilmelde sin klasse til workshops på selve dagen. En workshop sætter fokus på et emne eller en problemstilling, og eleverne bliver aktiveret gennem workshoppen. Primo august vil en oversigt over workshops blive tilgængelige via Folkemøde Møns hjemmeside. Her vil man kunne tilmelde sin klasse, da der maximalt vil kunne være to klasser på én workshop ad gangen.

da_DKDanish