Folkemøde Møn

Ung

Folkemøde Møn for de unge

Vi inviterer alle unge fra hele Sjælland & øerne til Folkemøde Møn fordi vi skal høre, hvad de har at fortælle, der skal lyttes til dem og de skal inddrages.

Derfor er der en hel dag der er tilrettelagt for at de unge føler sig som en vigtig del af samfundet.

Demokrati og medborgerskab betyder, at alle skal tage del i og ansvar for det samfund/demokrati, vi er en del af.

På folkemøder har alle mulighed for at møde politikere og andre meningsdannere. Her kan alle være med til at stille politikerne spørgsmål og fortælle politikerne om sine oplevelser. Alles holdning er vigtig, og alle har en masse erfaringer, som politikerne kan bruge i deres arbejde. Det er en ren win/win-situation for dem, der deltager. Det er din dag som borger i Danmark, hvor civilsamfundet og erhvervslivet bidrager med og deltager i en kombination af debat og underholdning.

Tanken er, at det direkte møde mellem borgerne, i dette tilfælde de unge, og politikere styrker tilliden til politikeren og troen på at du rent faktisk kan få indflydelse. Man oplever at afstanden mellem sig selv og dem, der er folkevalgte mindskes og det øger måske interessen for at være mere demokratisk engageret.

Det er også her man møder foreninger man ikke kendte til, og gensyn med foreninger man kender – måske overvejes det at engagere sig i det lokale frivillige arbejde?

Folkemøder er med til at sikre levende samfund med en stærk sammenhængskraft.

Hvis man ikke tager del i det samfund man lever i, – aldrig siger hvad man mener eller ikke stemmer til folkeafstemningerne, så dør demokratiet. Det vil betyde, at det kun vil blive eliten, de rigeste i samfundet, der bestemmer og det vil måske endda føre til diktatur?

Det er derfor vigtigt, at vi alle deltager i samfundet og i demokratiet. Man skal give sin mening til kende, når debatten er der. Det hjælper ikke meget at tage en ølkasse og stille sig op og sige sin mening på et torv, hvis ingen alligevel hører på dig.

da_DKDanish