Folkemøde Møn

Retningslinjer og tilmelding af debat

 

Folkemøde Møn har flere telte på pladsen, der kan lejes på timebasis. Et debattelt kan lejes i op til 2 sammenhængende timer pr. dag.

Lejetid inkluderer debattid på 50 minutter samt tid til opstilling af ekstra udstyr, introduktion, afslutning og oprydning. Debatteltene indeholder: lyd, inventar og en teltvært. Teltværten assisterer arrangøren ved tekniske og praktiske spørgsmål. I har selv ansvar for at finde en ordstyrer.

Der er plads til ca. 150 tilhørere i hvert telt.

Pris

Grundprisen for 50 minutters debattid er 2750 kr. Hertil kan komme ekstra udgifter til eventuelt ekstra udstyr og oprydning.

da_DKDanish