Folkemøde Møn

Repræsentantskabsmøde 2021

Kære medlemmer og frivillige i Foreningen Folkemøde Møn,

 

 

Efter endnu et fantastisk folkemøde-år er det nu blevet tid til det årlige repræsentantskabsmøde.

Vi glæder os til at se jer alle onsdag d. 24. november 2021 kl. 18.30 – 21.00, på Det gamle Rådhus, Torvet, Storegade 39, 4780 Stege.

 

 

Vi ser også frem til at præsentere Folkemøde Møns nye projektleder, Louise Lindhagen.

Foreningen er vært v/kaffe, te, kage og vand.

Dagsorden følger herunder og er iht. vedtægterne

 

 

1. Valg af dirigent og referent.

 

 

2. Valg af stemmetællere.

3. Bestyrelsens årsberetning, fremlæggelse og godkendelse v/formand Erik Harr.

 

 

4. Regnskab og budget, fremlæggelse og godkendelse v/kasserer Henrik Abildgaard.

 

 

5. Indkomne forslag. Forslag kan stilles af de stemmeberettigede og skal være indleveret til Bestyrelsen senest 1 uge før mødets afholdelse.
Se disse forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen

 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

 

 

  • Henrik Abildgaard – modtager genvalg
  • Birger Tannebæk – modtager genvalg
  • Krista Steffensen – modtager genvalg
  • Tom Visti – fratræder

 

 

Medlemmer som forlader bestyrelsen efter dette år:

 

 

  • Karina Foss
  • Lars Bagge
  • Meta Fuglsang

 

 

Vi har altså brug for 4 nye bestyrelsesmedlemmer, som alle vælges for 2 år.

 

 

Bestyrelsen har forslag, og andre forslag er naturligvis også meget velkomne.

7. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor.
Vores nuværende revisor er Øernes revision, som modtager genvalg

 

 

8. Eventuelt

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

da_DKDanish