Folkemøde Møn

Program på andre scener og stande

AUTISMECENTER STORSTRØM

Lørdag, den 20. august kl. 09.30. Autismecenteret historie v./Helle Riis. Hvad er historien bag Autismecenter Storstrøm, og hvordan blev det en del af Vordingborg Kommune?

Lørdag, den 20. august kl. 10.30. Børn v./Charlotte Folmer. Hvilke tilbud har Autismecenter Storstrøm til børn? 

Lørdag, den 20. august kl. 11.30. Unge og uddannelse v./Luise Hansen og UU-vejleder. Hvilke uddannelsesmuligheder er der efter grundskolen, når man har en autismespektrumforstyrrelse og ikke kan gå den ordinære vej?

Lørdag, den 20. august kl. 12.30 Sanser v./Charlotte Folmer og Pernille Hove. Hvilken betydning har sanserne for trivsel i hverdagen, når man har autismespektrumforstyrrelse? 

Lørdag, den 20. august kl. 13.30. Autismecenter Storstrøm i Vordingborg v./Helle Riis. Jobmuligheder i Autismecenter Storstrøm.

Lørdag, den 20. august kl. 14.30. Jobtræning og A-hus tilbud v./Trine Mangor og Trine Cervin. Hvilke dagtilbud har Autismecenter Storstrøm til voksne med en autismespektrumforstyrrelse.

Lørdag, den 20. august kl. 15.30. Voksen døgn-tilbud v./Karsten Johansen og Pernille Hove. Hvilke døgntilbud har Autismecenter Storstrøm til voksne?

CANTABILE 2

Lørdag, den 20. august kl. 11.00–12.15: Publikum inviteres til at få en smagsprøve på vores teknikker i Human Specific Performance.

Lørdag, den 20. august kl. 13.00–13.50: Debat med teaterleder Nullo Facchini om nutidig teaters rolle i samfundet.

DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Fredag, den 19. august kl. 11.00: Unges digitale liv efter corona. Sidste år inviterede DSR de unge til debat/samtale om livet under en pandemi, og hvilke konsekvenser det havde haft, for deres ungdomsliv – både i skolen, socialt og hjemme. Seancen endte med at blive en stor succes, og de unge bidrog til samtalen med gode perspektiver! Vi vil derfor gerne gentage succesen og samtalen med de unge – herunder særligt med fokus på unges digitale liv, som er blevet endnu mere omfattende siden corona. Så kom endelig og deltag i debatten. Kristian Hjort (Headspace) og Signe Færch (Dansk Socialrådgiverforening).

Lørdag, den 20. august kl. 10.30: Vilkårene i psykiatrien – hvordan kan vi sammen gøre det bedre? Temaet er vilkårene i psykiatrien, og hvordan samarbejder sektorerne bedst sammen for at skabe gode forandringer i denne sektor. Alle familier kan blive ramt af psykisk sygdom, enten som patient eller pårørende. I Dansk Socialrådgiverforening ønsker vi større fokus på socialpsykiatrien, forstået på den måde, at udskrivningsmentorer og andre ansatte, der “griber” udskrevne patienter med ordentligt og tætmasket velfærdssikkerhedsnet. Vi oplever nogle gange en forskelsbehandling på psykisk og fysisk syge, både hvad angår udredning og behandling. Derfor vil vi gerne invitere til en debat, hvor vi sammen med tilhørerne har en dialog om, hvordan kan vi sammen forbedre vilkårene og rammerne inden for et til tider trængt psykiatriområde. Rasmus Balslev (regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening), Mads Engholm (Bedre Psykiatri), René Vejby Kierch (medlem af regionsrådet i Region Sjælland, S).

Lørdag, den 20. august kl. 12.00: Anstændig boligpolitik for alle. Den socioøkonomiske ulighed er slået hårdt igennem geografisk. Det efterlader blandt andet kommunerne på Sydsjælland, Falster og Lolland med en ekstraordinær stor opgave, hvor socialt udsatte mennesker skal have et sted at bo. De almene boligforeninger løser denne opgave med boliger, som også bebos af almindelige familier. Nogle socialt udsatte mennesker har ofte komplicerede sociale problemstillinger med langvarig arbejdsløshed, misbrugsproblemer mm. I Socialrådgiverteltet fortsætter vi derfor debatten fra sidste år om social ulighed og sætter særligt fokus på dem, der har vanskeligt ved at indgå i de rammer, der er en i almen boligforening eller som ikke har råd til en ordentlig bolig. Hvordan får vi lavet en boligpolitik for både dem, har brug for et alternativ til de almene boligtilbud, eller ikke har råd til at opretholde en husleje til en passende bolig? Har vi som samfund råd til at lade være at investere i en anstændig boligpolitik? Kom og vær med i debatten. Rasmus Balslev (regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening), Simon Hansen (borgmester i Guldborgsund), Michael Keis (Lejerbo).

Lørdag, den 20. august kl. 13.30: Reception for socialrådgivere og andet godtfolk. Alle socialrådgivere og andre, der ønsker at hilse på faggruppen, er velkommen til et glas socialrådgiverbobler.

FAGBEVÆGELSENS HOVEDORGANISATION (FH)

Fredag, den 19. august kl. 9.00-15.00: Kom med en på en tur i den virtuelle verden. Via VR-briller får du mulighed for at se ind i en hverdag på arbejdsplads. Der vil også være mulighed for at deltages i en  ”slogankonkurrence”. Der trækkes en vinder hver time fra kl. 10.00 – kl. 14.00, og præmien er et gavekort til en biograftur.

Lørdag, den 20. august kl.10.00-12.00: Foredrag om de unge generationer og fremtidens arbejdsmarked med kultursociolog Emilia van Hauen.

Lørdag, den 20. august kl. 14.00-16.00: “Fra arbejdsliv til seniorliv (FATS)” tager jer med på en rejse om det at gøre sig klar til et aktivt liv, når arbejdsmarkedet forlades, og den tredje alder skal leves.

Kirken i Stege

Hele fredagen: Åbent hus i Middelalderhaven og i Morten Reenbergs Gård. Kom og oplev planterne i den smukke have og mød folk, som arbejder med dem. I Morten Reenbergs Gård har vi en udstilling af Hildegard af Bingens åbenbaringer fra 1100-tallet, som i sig selv er en oplevelse værd.

Fredag, kl. 14: Middelalderhaven og tankerne bag den – skænket som gave til en købstad. William Houmann.

Fredag, kl. 16: Møn-bo, hvem er du? Møn har de senere år piblet af lokal livskraft og økonomisk succes, mens omkringliggende egne har diskuteret udkantsproblematikker. Er der noget særligt gemt i den mønske folkesjæl, der kan give forklaringen? Findes der overhovedet en mønsk folkesjæl. Med Casper Ravnsted-Larsen, Stina Vrang Elias og Jens Ravn.

Hele lørdagen: Åbent hus hele dagen – hvor man kan købe kaffe og kage og høre om både kirkens og middelalderhavens historie. 

Lørdag, kl. 11.00: Hvad er baggrunden for kirkens renovering? Hvordan kom det istand, og hvilken kirke håber vi at blive til? Med menighedsrådformand Anne-Lise Nielsen.

Lørdag, kl. 13.30: Hvordan skaber man en grøn kirkegård? Vejen fra en traditionel dansk kirkegård til en klima- og miljøvenlig kirkegård, som tager højde for de behov, mennesker har i dag, ud fra principper om bæredygtighed? Barbara Joos, kirkegårdsleder og -arkitekt.

Lørdag, kl. 15.30: Plante-ambassadører – hvad gør vi for at bevare lægeplanterne ude i landsbyerne? Foredrag og rundvisning i Middelalderhaven. William Houmann, kemiker og ildsjæl.

Socialdemokratiets scene

Fredag, den 19. august kl. 10.00-10.50: Det grønne håb – hvordan gør vi bekymring til håb og håb til handling, så vi bremser klimaforandringerne?

Lørdag, den 20. august kl. 14.00-14.50: Kriserne står i kø – hvad har vi råd til? En debat om landets økonomiske situation på baggrund af corona, grøn omstilling, krig og inflation.

Lørdag, den 20. august kl. 15.00-15.50: Debat mellem lokale folketingskandidater.

SOS Racisme

Lørdag, den 20. august kl. 13.00-14.30: Debat om diskrimination af grønlændere i Danmark.

Teater Møn

Lørdag, kl. 12.20-13.00: Alice i eventyrland. Tag med Alice gennem kaninhullet til et forunderligt og foranderligt land, hvor alt kan ske! Vær med når danser og skuespiller Tilde Knudsen udfolder sin version af den elskede historie om Alice i Eventyrland af Lewis Carroll.

TV2 ØST X UNG KULT

Hele fredagen: DRØMME OG STATEMENTS! Skriv din idé til fede ungetiltag i din kommune op på vores Drømmevæg. Få en mulepose og customize den med statements og fede tryk – og tag den med hjem.

Fredag, kl. 10.00-11.00: GØR DIT BUDSKAB TIL FED VIDEO (Workshop med tilmelding). Lær de bedste tricks til at lave fede videoer, når du skal have dit budskab hørt, når du skal fortælle din personlige historie, eller når du skal pitche din idé til andre.

Fredag, kl. 11:15-12.00: DRØM DET – GØR DET! del 1:2. 2 unge kulturskabere fortæller, hvordan de fik gang i deres projekter. Malte fra Ung Kult Camp: Sådan fik unge deres egen camp på Kulturmødet Mors. Anna fra Værkstedet: Sådan skabte Anna det kreative fællesskab hun manglede.

Fredag, kl. 12.00-13.00: PIZZA & DRØMME: Vi giver et slice, hvis du deler din drøm med os. Kom med din idé til et projekt for unge, som du drømmer om, kunne blive til virkelighed i dit lokalområde og skriv den på vores drømmevæg. Vi giver et stykke lokalt pizza for din idé.

Fredag, kl. 13.00-13:45: DRØM DET – GØR DET! del 2:2. 2 unge kulturskabere fortæller, hvordan de fik gang i deres projekter. Ungdomshuset JB10 i Næstved: Sådan blev JB10 til et reelt ungehus for og af unge. Sara fra Gnist: Sådan lykkedes det at få 500 unge til festival på Stevns.

Fredag, kl. 14.00-14:30: 5 TIPS TIL AT GØRE DRØM TIL VIRKELIGHED. Jakob fra Ung Kult fortæller om, hvordan man kommer videre fra idé til realisering. Hvordan får man sparket døren ind til kommunen, ansøgt fonde, eller får lokalsamfundet med om bord? Du får 5 skarpe tips til at få din idé fra idéfase til realisering.

Hele lørdagen: DRØMME OG STATEMENTS! Skriv din idé til fede ungetiltag i din kommune op på vores Drømmevæg. Få en TV2 ØST-mulepose og customize den med statements og fede tryk – og tag den med hjem.

Lørdag, kl. 10.30-12.00: HVORDAN FÅR VI UNGE TIL AT ENGAGERE SIG IGEN OG IGEN? Hvordan finder man de engagerede unge? Hvordan får man lokket de unge ind i manegen? Og hvordan kan man, som kommune, skabe de bedste rammer for unge-engagement der bliver ved og ved? Jakob fra Ung Kult søger svar på dette i 3 sofasamtaler med Marc fra GNIST festival, Christoffer fra ungehuset JB10 og Næstved kommune og Lejre kommunes projekt ”Futureland”, hvor unge er med til at definere ”det gode liv”.

Lørdag, kl. 12.00-13.00 PIZZA OG IDEER: Vi giver et slice, hvis du deler din Idé med os. Kom med din idé til et projekt for unge, som du drømmer om, kunne blive til virkelighed i dit lokalområde, og skriv den på vores drømmevæg. Vi giver et stykke lokalt pizza for din idé.

Lørdag, kl. 13:30-14:30: HVAD KAN POLITIKERNE GØRE FOR AT ENGAGERE DE UNGE? TV2 ØST-vært Anja Al-Erhayem inviterer lokale politikere og Jakob fra Ung Kult til at debattere, om kommunerne gør nok for at invitere de unge ind. Hvad har kommunerne helt konkret af tiltag? Tør de lade de unge styre på deres præmisser? Og hvor svært er det egentlig at engagere de unge i provinsen?

Lørdag, kl. 15.00-15:30: 5 TIPS TIL AT ENGAGERE UNGE: Jakob fra Ung Kult giver politikere og beslutningstagere de 5 bedste tips til at komme i kontakt og engagere unge lokalt.

da_DKDanish