Folkemøde Møn

Nyt koncept på Folkemøde Møns unge-dag støttes af Tuborgfondet og Nordea Fonden

Folkemøde Møn har udviklet et nyt koncept for årets unge-dag, som afholdes for regionens skoler, ungdomsuddannelser samt videregående uddannelser fredag den 19. august 2022. Det nye koncept “Fra medborger til verdensborger” bliver støttet af Tuborgfondet og Nordea Fonden.

Fredag den 19. august 2022 samler Folkemøde Møn landsdelens unge mellem 15-30 år til en festival i demokratiets tegn. Årets tema er “Fra medborger til verdensborger”, der giver de unge lov til at komme helt tæt på de politiske beslutningstagere, udforske demokratiet og blande sig i debatten om at være ung i provinsen.

Udviklingen af årets unge-dag har netop modtaget 170.000 kr. fra Tuborgfondet og 40.000 kr. fra Nordea Fonden, og det glæder formand, Erik Harr.

“Efter sidste års folkemøde har vi talt med de lokale gymnasier og unge-fora for at finde ud af, hvad unge ønsker sig af et folkemøde som vores. Emnerne skal tættere på de unges liv, og undervisningsmaterialerne skal være mere digitale og interaktive. Flere sociale elementer er efterspurgt, såsom ungdomsmusik og lounges. Det har vi taget til os og på den baggrund udviklet det nye koncept,” fortæller Erik Harr.

“Unges stemmer og synspunkter skal have mere plads, når vi debatterer demokrati. Unge-dagen giver dem oplevelsen af at være værdifulde og have en plads på Folkemøde Møn,” siger sekretariatschef, Peter Giacomello fra Tuborgfondet.

De nye tiltag indebærer, at der udvikles digitale undervisningsmaterialer til de unge, som skal få flere af de unge til at interessere sig for samfundet, deltage og engagere sig i demokratiet. Derudover skal der indrettes lounge-områder og kulturarrangementer, som de unge kan nyde, når de skal drøfte og drømme om, hvordan samfundet i deres fremtid skal se ud. Disse udviklingsinitiativer støttes af Tuborgfondet. Imens støtter Nordea Fonden unge-dagen generelt for at give unge lyst til at tage ansvar for fællesskabet, foreningslivet og demokratiet.

“Målet for unge-dagen er, at de unge får indblik i demokrati og medborgerskab, og at de lærer at tage ansvar for det samfund, som vi alle er en del af. Der ligger et udyrket potentiale i at være ung i provinsen, både politisk, uddannelses- og arbejdsmæssigt. Derfor kommer unge-dagen til at sætte fokus på at være medborger i et lokalsamfund til at være verdensborger med et globalt udsyn,” forklarer Erik Harr, som håber, at alle skoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i regionen har lyst til og mulighed for at deltage.

“Vi vil gerne samle områdets unge, skabe et netværk og give dem forståelsen af, hvor unikt det danske demokrati er. På Folkemøde Møn er der kort afstand mellem den unge og den politiske beslutningstager, og deri ligger en stor værdi for vores samfund,” afrunder Erik Harr.

Om Folkemøde Møn

”Folkemøde Møn – Potentialer i provinsen” er det største folkemøde i Region Sjælland med op mod 15.000 deltagere. I 2022 finder folkemødet sted i Stege den 19. og 20. august. Som alle år vil fredagen primært være unge-dag, hvor provinsens potentialer bliver udfoldet for de unge deltagere fra områdets folkeskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser, FGU og videregående uddannelser, ligesom voksne også er velkomne. Fredag aften afsluttes med politiske og kulturelle arrangementer for alle, og ligeledes er lørdagen for alle.

Om Tuborgfondet

Tuborgfondet støtter vi unge og organisationer, der som styrker ungdommens muligheder for indflydelse og engagement. Samfundet når aldrig længere, end hvad ungdommen drømmer. Erhvervslivet har brug næste generations handlekraft, mod og evne til at tænke nyt. Derfor skænker Tuborgfondet muligheder for, at unge i fællesskab kan skabe en håbefuld og bæredygtig fremtid.

Om Nordea Fonden

Nordea Fonden støtter projekter, der fremmer gode liv inden for fire områder: Sundhed, motion, natur og kultur. Projekterne kan være i alle størrelser, men har alle til fælles, at de er til gavn og glæde for mennesker over hele landet. Nordea Fonden uddeler også legater til studieophold i udlandet. Desuden støtter fonden uddannelse, forskning og innovation særligt inden for de fire fokusområder samt alment velgørende projekter. Mere information: https://nordeafonden.dk 

Kontaktoplysninger
Formand, Erik Harr, tlf. 26 77 70 04 eller erik@folkemoedemoen.dk Projektleder, Louise Lindhagen, tlf. 20 25 75 44 eller louise@folkemoedemoen.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

da_DKDanish