Folkemøde Møn

Vision og mission

I 2014 startede Folkemøde Møn som et mindre arrangement, der blev et uventet tilløbsstykke med 1.500 deltagere. Båret på frivillige kræfter voksede Folkemøde Møn ud af sin ramme, og efter at have afprøvet forskellige lokationer endte Folkemøde Møn i Stege og har hvert år over 10.000 deltagere.

I 2022 har vi lanceret en ny strategi for de kommende år: Folkemøde Møn skal sætte potentialerne i provinsen til debat.

Vision
Folkemøde Møn vil gennem nye samtaleformer vise potentialerne i provinsen. Vi ønsker at gøre Møn til hovedstaden for den demokratiske samtale om fællesskaber i provinsen for hele Danmark, særligt øst for Storebælt. Omdrejningspunktet for Folkemøde Møn er det frivillige engagement, partnerskaber og netværk, og folkemødet skal være med til at øge den lokale stolthed, bosætning og skabe omsætning i det lokale erhvervsliv.

Mission

  • Vi vil styrke provinsen ved at sætte temaer på folkemødet, der viser potentialerne i provinsen. Det skal øge kendskabet til Folkemøde Møn som ”provinsens folkemøde”. 
  • Vi vil øge det frivillige engagement blandt folk på Møn og Sydsjælland og bidrage til netværk og partnerskaber.
  • Vi vil skabe et folkemøde, som er trygt og åbent for alle, der ønsker at deltage. 
  • Vi vil bidrage til dannelse og inspiration på tværs af alder, køn og oprindelse.
  • Vi vil levere nye samtaleformer om demokrati, politik og samfundsforhold og gøre dem tilgængelige for alle aldersgrupper.
  • Folkemøde Møn skal udvikles, løftes og opleves i fællesskab. Folkemødet er båret af frivillige og lokale kræfter, og det frivillige engagement skal styrkes gennem et årligt aktivitets- og udviklingsprogram for frivillige.
  • Folkemøde Møn skal engagere hele oplandet på Sjælland og øernes og med deltagere fra både ind- og udland.
  •  

 

 

da_DKDanish