Folkemøde Møn

Hvad er Folkemøde Møn

Folkemøde Møn, – det er her de lokale, regionale og nationale organisationer kan komme i dialog med borgerne.

I en tid med ”fake news”, politikerlede, polarisering i samfundet og følelsen af centralisering er det vigtigt med mødet i øjenhøjde og dialog, som kan skabe sociale og bæredygtige forandringer i samfundet.

Folk i dag er ikke automatisk en del af civilsamfundet. Vi deles i dag langt mere op og marginaliseres i langt højere grad. Der er i dag mindre solidaritet i samfundet og flere skilles ud. Unge vælger foreninger og civilsamfundet i den gængse forstand fra og vælger i stedet de løsere netværk, som har en mere individuel karakter.

For at få et mere velfungerende samfund er det vigtigt med deltagelse af civilsamfundets organisationer og af borgerne. Vi bør derfor rette vores opmærksomhed på de barrierer som underminerer borgere i alle aldre at være en deltagende medborger.

For at vende denne udvikling er det vigtigt med dialog, borgerinddragelse og fællesskab. Foreninger og civilsamfundet har en vigtig opgave med at inkludere flere i deres fællesskaber. Det er foreningerne og civilsamfundets opgave at være altomfavnende således, at vi som samfund hjælper alle borgerne, så alle får de økonomiske, sociale og kulturelle ressourcer til at kunne deltage i den offentlige samtale. Det er vigtigt for at kunne være en god samfundsborger.

Folkemøde Møn inviterer alle organisationer til at deltage, så borgeren og organisationen kan komme i dialog om den måde, de sociale, økonomiske og politiske mekanismer fungerer på. Vi opfordrer og stiller krav til alle de organisationer og partier mm der deltager om at være åbne og invitere alle til dialog.

Inden selve folkemødet, samarbejder vi med ungdomsrådet og elevrådet på grundskolerne, STX og ZBC om hvordan fredagen skal sammensættes for at inddrage så mange unge som muligt. Vores vision er at skabe den mest aktive ungdom i hele landet og det gør vi kun ved at inddrage de unge og lytte til dem.

Hvorfor er Møn det bedste sted til afholdelse af Folkemøde på Sjælland & øerne?

Møn er den gode historie om et sted hvor tingene er i bevægelse på de områder der er de mest diskuterede for tiden – Klimaudfordringer og manglende engagement i civilsamfundet. Møn er et UNESCO- biosfæreområde fordi her forstår befolkningen og naturen at leve hånd i hånd. Der er en biologisk mangfoldighed og der er mange ”firstmovers” på klima og miljøbeskyttelse området. Møn er også centrum for Dark Sky, som handler om lysforurening.

Møn og Bogø er et af de områder i Danmark med flest foreninger, der er alle mulige inkluderende foreninger med skæve formål. Vi mener, derfor at Møn har en god grobund for den samfundsdebat der er i øjeblikket og dermed en god case at udbygge sin viden ud fra.

Derudover er Vordingborg Danmarks bedste håndværker kommune og det er derfor helt naturligt at sætte fokus på håndværkerfagene, hvilket vi gør med vores samarbejdspartnere ZBC-Vordingborg og EUC-Sjælland.

da_DKDanish