Folkemøde Møn

DGI-scenen, scene om det bæredygtige foreningsliv

FREDAG, DEN 19. AUGUST 2022

Kl. 10.00-10.50: Workshop: Hvad kendetegner et godt ungefællesskab? Vær med i en workshop, der sætter fokus på et aktivt fællesskab. Hvad er det for fællesskaber, man ønsker sig som ung? (Målgruppe: Elever fra folkeskolen)

Kl. 11.00-11.50: Workshop: Idrættens IdéLAB. Hvad vil det sige at være frivillig, og hvordan får vi flere unge til at engagere sig frivilligt i idrætsfællesskabet. Elever udvikler nye initiativer og præsenterer dem for et dommerpanel. Vinderen modtager 5.000 kr. (Målgruppe: Ungdomsuddannelser)

Kl. 13.00-13.50: Idrættens IdéLAB – frivillighed. Hvad vil det sige at være frivillig, og hvordan får vi flere unge til at engagere sig frivilligt i idrætsfællesskabet. Elever udvikler nye initiativer og præsenterer dem for et dommerpanel. Vinderen modtager 5.000 kr. (Målgruppe: Ungdomsuddannelser)

Kl. 14.00-14.50: Idrættens IdéLAB – den grønne forening. Den grønne forening. Hvad er bæredygtighed, og hvordan kan foreninger have fokus på bæredygtighed og tiltrække unge til et grønt udvalg. Elever udvikler nye initiativer og præsenterer dem for et dommerpanel. Vinderen modtager 5.000 kr. (Målgruppe: Ungdomsuddannelser)

Kl. 15.00-15.50: Mød DGI og lær at lave en Impuls-pulje-ansøgning. Hvis du har en god idé, kan du komme forbi og få gode råd til at søge DGI’s Impulspulje. Her kan du søge midler til gode idéer, der får flere unge med i foreningsfællesskaber. (Målgruppe: Alle unge)

LØRDAG, DEN 20. AUGUST 2022 (Sceneprogram)

Kl. 10.00-10.50: Foreningsfællesskabets potentialer for dannelse og sundhed. I denne debat sætter vi fokus på effekten af foreningsfælleskaber og hvilke sundhedsmæssige gevinster, det giver. Vi vil tale om kompetencer og adfærd, som foreningslivets medlemmer får og som de kan tage med sig i andre sammenhænge. Heino Knudsen (Regionsrådformand, Region Sjælland), Jette Buhl (formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Næstved Kommune), Kaj Aagaard (Broen Vordingborg), Per Damkjær Juul (foreningsrepræsentant), Frank Bøgelund (ABC for mental sundhed), Charlotte Bach Thomassen (Formand for DGI).

Kl. 11.00-11.50: Social og mental bæredygtighed. Debat om, hvordan unges trivsel kan styrkes i foreningslivet. Der sættes fokus på de unge, deres behov, og hvordan vi som kommune, forening og samarbejdspartner kan løfte denne opgave. Ole K. Larsen (formand for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget i Guldborgsund Kommune, V), Bettina Egede Jensen (generalsekretær for Højskoleforeningen), Kaj Aagaard (Formand for Broen Vordingborg), Kristian Hjorth (centerchef, Headspace Guldborgsund og Lolland), Jonas Gram (foreningsrepræsentant for skydning), Merete Røll Lærke (direktør, DGI Storstrømmen).

Kl. 13.00-13.50: Charlotte og monopolet – Fremtidens frivillige fællesskaber. I denne debat sættes der fokus på, hvad hhv. foreninger, kommune og øvrige aktører kan gøre for at rekruttere frivillige. Der er mulighed for at stille dilemmaer fra salen, men også fra civilsamfundet på forhånd. Charlotte Bach Thomassen (formand for DGI), Andreas Pourkamali (formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Næstved Kommune, RV), Katrine Burmann (næstformand for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget i Guldborgsund Kommune, S), Michelle Jørgensen (Storstrøm Kippinge Badminton Klub, formand for DGIs unge advisory board), Bettina Egede Jensen (generalsekretær i Højskoleforeningen).

Kl. 14.00-14.50: Grøn omstilling og foreningsfællesskabets potentialer. Vi inviterer til debat for at kaste lys på de krav, der vil blive stillet fra det omkringliggende samfund i forhold til grøn omstilling. Hvordan skal foreningslivet forholde sig til opgaven? Camilla Romme Hansen (Trailstars Falster), Tine Vinther Clausen (formand for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i Lolland Kommune), Martin Kjærgaard (DGI), en repræsentant fra Huset Deltager Danmark m.fl.

Kl. 15.00-15.50: Det bæredygtige foreningsliv i ’Løvens Hule’. Fem foreninger har deltaget på en workshop og fået kvalificeret deres idéer sammen med andre lokale aktører, der gerne vil arbejde med perspektiver, der i løbet af dagen er diskuteret inden for grøn omstilling, det mangfoldige foreningsliv og fremtidens frivillige fællesskaber. Foreningerne pitcher deres idé foran et dommerpanel. Der udpeges en til tre vindere, som får et gratis foreningsudviklingsforløb og hjælp til fundraising.

Kl. 16.00-16.50: Foreningsfællesskabets potentialer for dannelse og sundhed. I denne debat sætter vi fokus på effekten af foreningsfællesskaber og hvilke sundhedsmæssige gevinster, det giver. Vi vil tale om kompetencer og adfærd, som foreningslivets medlemmer får, og som de kan tage med sig i andre sammenhænge. Kaj Aagaard (Formand for Broen Vordingborg), Charlotte Bach Thomassen (formand for DGI) m.fl.

LØRDAG, DEN 20. AUGUST 2022 (Workshop-program)

Kl. 10.00-10.50: Fremtidens frivillige fællesskaber. Drop in og få et indblik i frivillighedstyper og få inspiration af Klub Frivillig, som er en database til frivillige og opgaver i foreningen. Simon Friis og Brian Jørgensen (konsulenter i DGI Storstrømmen).

Kl. 11.00-11.50: Fremtidens frivillige fællesskaber. Få kickstartet din frivillighedsstrategi og få flere frivillige hænder i din forening. I workshoppen får du gratis råd, vejledning og værktøjer til at udarbejde en frivillighedsstrategi for din forening (konsulenter i DGI Storstrømmen).

Kl. 13.00-13.50: Social og mental bæredygtighed. Flere og flere foreninger har fået øjnene op for GO FUN! Et koncept, som har fokus på bevægelsesglæden, og hvor konkurrenceelementet er nedtonet. I teltet kan du prøve GO FUN! og få en vejledning til, hvor du kan finde en forening nær dig, som har konceptet. Camilla Hermanni Brusvang (konsulent i DGI Storstrømmen).

Kl. 14.00-14.50: Det bæredygtige foreningsliv. Forbered din idé til Løvens Hule og få kvalificerede råd fra DGI og Nordeafonden, så du er klar til at pitche din idé om, hvordan vi skaber et bæredygtigt foreningsliv. Efterfølgende præsentation.

Kl. 15.00-16.50: Grøn bæredygtighed. Åbent drop in, hvor du som forening kan komme og få et foreningstjek i forhold til, hvor grøn din forening er. Samtidig kan du få vejledning til, hvad du kan gøre for at gøre din forening mere bæredygtig. Martin Kjærgaard (konsulent i DGI Storstrømmen).

da_DKDanish