Folkemøde Møn

Bliv sponsor


Som sponsor for Folkemøde Møn kan jeres organisation støtte den demokratiske samtale om potentialerne i provinsen. Et sponsorat kan tilpasses jeres organisations behov for synlighed, netværk og promovering. Økonomisk ligger det i en størrelse fra 15.000 kr. og op. Alle sponsorer annonceres på Folkemøde Møns hjemmeside og sociale medier, og derudover aftales, hvilken synlighed jeres organisation har brug for. Alle sponsorer bliver medlem af vores sponsornetværk, hvor de inviteres til et årligt evalueringsmøde samt repræsentantskabsmøde.

Herunder findes eksempler på sponsorater:

  • Gaver til talere, debattører og hjælper
  • Loungeområde, som kan dekoreres med jeres materialer
  • Frivilligområde samt udgifter til frivillige
  • Sponsering af scene med mulighed for planlægning af debatter
  • Musik, teater og andre kulturelle indslag
  • Salg af mad, vand, øl og vin
  • Efterfest, lørdag den 20. august
  • Støtte til sociale medier, annoncering, skiltning og kommunikation

Kriterier
For at blive sponsor til Folkemøde Møn skal jeres organisation støtte vores målsætning om at skabe demokratiske samtaler om fællesskaber i provinsen. Derudover skal jeres organisation følge dansk lovgivning. Som sponsor er jeres virksomhed med til at øge det frivillige engagement og skabe netværk mellem borgere, politikere, tillidsfolk, arbejdsgivere samt forenings- og kulturlivet. Folkemøde Møn modtager ikke bevillinger fra virksomheder, der fabrikerer rusmidler eller pornografisk indhold.

For yderligere information om sponsorprogrammet, kontakt projektleder Louise Lindhagen på info@folkemoedemoen.dk.

da_DKDanish