Folkemøde Møn

Aktørhåndbog for stadeholdere

Beskrivelse af Folkemøde Møn 2022

”Folkemøde Møn 2022 – Provinsens folkemøde” har som mål at være et udstillingsvindue for potentialerne i provinsen. Det sker gennem en mangfoldighed af stadeholdere, debatter og kendte navne, som lægger vejen forbi. På folkemødets egne scener har vi i år fokus på emner som demokrati og dannelse; det gode liv og den sunde økonomi i provinsen; natur-, klima- og bæredygtighed (herunder Ungdommens Klimatopmøde); samt Danmark i EU gennem 50 år.

Åbningstid

Folkemøde Møns officielle åbningstid er:

Fredag, kl. 9.00-15.00. Folkemøde Møn er derudover vært ved et musikarrangement på hovedscenen kl. 19.00-20.30.

Lørdag, kl. 10.00-17.00. Folkemøde Møn er derudover vært ved et musikarrangement på hovedscenen kl. 17.00-19.00.

Stadepladserne skal være åbne og bemandede i åbningstiden på begge dage, med mindre andet er aftalt med Folkemøde Møn.

Opstilling og nedrivning af stader

Aktører, som selv medbringer telt eller trailer på Folkemøde Møn, må stille op fra torsdag den 18. august kl. 13.00. Hvis der medbringes telt over 50m2, skal dette være certificeret, og certifikatet skal være synligt under hele folkemødet.

Aktører, som har bestilt telt gennem Folkemøde Møn, kan møde fredag morgen til et opstillet telt. Vi beder jer om at tænke over udsmykningen samt evt. banner til afskærmning af teltleverandørens logo.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Storegade (hovedgaden) vil være spærret fredag fra kl. 8.00-16.00 og lørdag fra kl. 8.00-17.00. Hvis I skal levere eller afsætte noget ved jeres stader, skal dette ske uden for afspærringen.

Stader må først tages ned kl. 17.00 lørdag, med mindre andet er aftalt med Folkemøde Møn. 

Syn af telte

Alle telte skal overholde brandmyndighedernes krav. Forud for åbningen af Folkemøde Møn kan bygge- og brandmyndighederne bede om at syne hele festivalområdet. Her skal lejer af teltet være til stede, og det er vigtigt, at alle certifikater er synlige.

Der skal forventes brandtilsyn fredag morgen. Tilsynet afhænger af brandmyndighedernes vurdering.

Brandmyndighederne kan desuden komme på kontrolbesøg under afviklingen af folkemødet. Hvis teltet er lejet gennem Folkemøde Møn, repræsenterer Folkemøde Møn stadeholderen under brandtilsynet.

Ansvar og sikkerhed

Folkemøde Møn kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for forhold forårsaget af vejret, herunder kraftig vind, regn eller lignende, heller ikke hvis det kan medføre påbud om lukning af telte og scener. Det betyder, at det ikke er muligt at få refunderet sin leje, hvis Folkemøde Møn bliver lukket på grund af vejr eller lignende.

Som stadeholder er I selv ansvarlige for, at jeres telt udgør en sikker ramme for ophold og events under Folkemøde Møn. Ligeledes er I ansvarlige for de genstande, der befinder sig i teltene, når teltene er uden opsyn om aftenen eller natten.

Affaldshåndtering

Der bliver opstillet affaldscontainere til brug for stadeholderne. Affaldet skal sorteres efter gældende regler i Vordingborg Kommune, jf. skiltning ved containerne. Affaldsspande på pladsen og i Stege er tiltænkt folkemødets gæster. Hvis I har brug for at smide større ting ud, beder vi jer om at bære det direkte til en affaldscontainer. Vi opfordrer til, at I nøje overvejer valget af de materialer I medbringer, og hvordan de skal sorteres, når de skal bortskaffes.

Vand

Der vil være mulighed for at hente vand ved Det Gamle Rådhus på Torvet. Medbring selv beholdere til at transportere vandet i.

Hensyn til hinanden

Der skal være plads til alle på Folkemøde Møn, og derfor er følgende regler gældende:

  • Det er ikke tilladt at brede sig udover det lejede areal.
  • I folkemødets åbningstid må der kun spilles forstærket lyd (dvs. lyd gennem højtaler) i folkemødets frokostpause, begge dage mellem kl. 12-13.
  • Folkemøde Møn er ikke et salgssted, og der må ikke sælges varer, mad og drikke uden klar accept fra Folkemøde Møn. Der må gerne uddeles gratis prøver, men tag hensyn til de handelsdrivende i Stege.
  • Husk lejlighedstilladelse, hvis I vil uddele gratis alkohol. Send jeres ansøgning til Politiet.

Parkeringsforhold

Der henvises til parkering ved Dyrskuepladsen i Stege.

KontaktoplysningerVed spørgsmål til ovenstående kan projektleder Louise Lindhagen kontaktes på louise@folkemoedemoen.dk.

da_DKDanish