Folkemøde Møn

Aktørhåndbog

Folkemøde Møn afholdes fra fredag d. 19. august kl. 9.00 til lørdag d. 20. august kl. 17

Folkemøde Møn 2022

 
Hvad er Folkemøde Møn?
Hvorfor folkemøde på Møn?
Deadlines
Hvad er en aktør? 
Stadeholder 
Bestil en tid på en af Folkemøde Møns debatscener
Hvor kommer vi til at stå? 
Mad og drikke
Priser 
Krav og vilkår
Ansvar og sikkerhed 
Praktisk information 
Program
Tilgængelighed for handicappede 
Kontakt

 

Hvad er Folkemøde Møn?

Folkemøde Møn er Provinsens Folkemøde. Arrangementet har eksisteret siden 2014 og danner rammen for en demokratisk samtale mellem mennesker af forskellig baggrund. Folkemøde Møn er Sjælland og øernes største folkemøde og samler ca. 20.000 deltagere i Stege, fordelt over folkemødets to dage.

Folkemøde Møn vil gennem nye samtaleformer vise potentialerne i provinsen. Vi ønsker at gøre Møn til hovedstaden for den demokratiske samtale om fællesskaber i provinsen for hele Danmark, særligt øst for Storebælt. Omdrejningspunktet for Folkemøde Møn er det frivillige engagement, partnerskaber og netværk, og folkemødet skal være med til at øge den lokale stolthed, bosætning og skabe omsætning i det lokale erhvervsliv. Folkemøde Møn skal samle borgere, politikere, tillidsfolk, arbejdsgivere og resten af det stærke forenings- og kulturliv på Sjælland og øerne i en politisk ramme for at debattere fremtidens udfordringer og skabe sociale og bæredygtige forandringer i samfundet.

I 2022 afholdes Folkemøde Møn den 19. og 20. august. Vel mødt!

Tilbage til toppen

Hvorfor Provinsens Folkemøde på Møn?

 

Indhold

Over Folkemøde Møns to dage har vi fokus på både unge og ældre. Om fredagen samler Folkemøde Møn omkring 10.000 unge mellem 15-30 år til en festival i demokratiets tegn. Her får de unge lov til at komme helt tæt på de politiske beslutningstagere, udforske demokratiet, blande sig i debatten om at være ung i provinsen og tillære sig nye metoder og værktøjer. Sammen med foreninger, virksomheder, NGO’er og politikere får de unge mulighed for at drøfte aktuelle problemer, og de får lov til at drømme om, hvordan samfundet kan se ud i deres fremtid. De unge kommer både fra lokalområdet, fra tilstødende kommuner og fra hele regionen. De kommer fra 8. – 10. klasse, gymnasier, erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner, i busser til et intensivt program. Fredagen afsluttes med kulturelle arrangementer for alle. Lørdagen på Folkemøde Møn er en mere traditionel folkemøde-dag, hvor der er plads til alle.

Under temaet “Provinsens folkemøde” vil følgende temaer blive sat til debat i 2022:

 • Demokrati, dannelse og medborgerskab i provinsen
 • Det gode liv i provinsen, uanset alder
 • Lokal- og regionalpolitik
 • Natur, klima og bæredygtighed 
 • Provinsens fremtid i Europa
 • EU gennem 50 år: Udviklingen af europæiske provinser

Tilbage til toppen

Deadlines

Medio februar 2022: Bestillingen af stadeplads åbner via hjemmesiden.

Medio februar 2022: Workshops kan tilmeldes via hjemmesiden.

Primo marts 2022: Der kan bestilles tider på debatscenerne.

1. juni 2022: Deadline for tilmelding af workshops, debatter, events og stader.

1. juli 2022: Placering på folkemødepladsen meldes ud.

Primo august 2022: Programmet for workshops ligger klart, så skoler kan melde sig til.

Primo august 2022: Programmet for debatter og events offentliggøres.

Tilbage til toppen

Hvad er en aktør?

Aktører er alle, der bidrager til Folkemøde Møn. Du kan deltage som stadeholder, eventarrangør, kulturudbyder, forretning ved salg af mad og drikke, workshop-arrangør, debatarrangør, eller som frivillig.

Tilbage til toppen

Stadeholder

Alle lovlige danske partier, organisationer, institutioner, foreninger o.a. kan ansøge om en stadeplads, hvis man bakker op om at støtte det danske demokrati, at debattere fremtidens udfordringer, og at være med til at skabe sociale og bæredygtige forandringer i samfundet.
Deltagelse må ikke være af kommerciel karakter.

Stadeplads

Stadeplads:
I kan ansøge om at leje en stadeplads i Stege. Stader skal have åbent under hele Folkemødet, med mindre helt specielle forhold gør sig gældende. I får tildelt en plads af vores Logistikgruppe, der har ansvaret for at skabe en sammenhængende festivalplads med et naturligt publikumsflow og en meningsfuld placering i forhold til øvrige aktiviteter. På arealet kan I opsætte telt el.lign. Ansøgning via hjemmesiden.

Tilbage til toppen

Bestil en tid på en af Folkemøde Møns debatscener

I kan ansøge om debat-tid i et af Folkemøde Møns debattelte. Det er også muligt at tilmelde en debat under et af årets temaer. Ansøgning om tider i debattelte skal søges inden den 1. juni 2022.

Tilbage til toppen

Workshops

Alle stadeholdere og erhvervsdrivende i Stege kan byde ind med workshops til fredagens program for de unge. Workshops skal meldes ind senest den 1. juni 2022. Læs mere om workshops.

Tilbage til toppen

Hvor kommer vi til at stå?

Primo juli vil Folkemøde Møn offentliggøre fordelingen af stadepladser og events. Vi arbejder for at skabe sammenhæng mellem organisationer, partier og foreninger samt aktiviteterne i teltene og på scenerne.

Tilbage til toppen

Mad og drikke

Der er mange muligheder for at købe mad og drikke i Stege, men har du en spændende foodtruck, et lækkert madkoncept, nogle særlige delikatesser, drikkevarer eller produkter som du vil sælge så send en mail til info@folkemoedemoen.dk, så ringer vi til dig.

Tilbage til toppen

Priser

Priserne er pr. stadeplads.

Priser;

3×3 plads u/telt 1.400 kr.

3×3 plads m/telt 4.250 kr.

3×6 plads u/telt 2.300 kr.

3×6 plads m/telt 4.750 kr.

3×9 plads u/telt 3.200 kr.

3×9 plads m/telt 6.500 kr.

Alle telte og andet udstyr skal i udgangspunktet lejes af Folkemøde Møn, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende.

Debatscener:  Ønsker I at deltage med egen debatscene eller debattelt, hvor der laves mindst 4 debatter/events hver dag, så kan det sagtens lade sig gøre. Prisen er 100 kr. pr. m2.  Tilmeldte debatscener placeres omkring Kirken og i de større gårde langs Storegade.

Det er muligt at søge om større debattelte. Send os en mail på info@folkemoedemoen.dk; så finder vi en løsning på det.

Alle telte og andet udstyr skal i udgangspunktet lejes af os, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende.

Leje af debattid på en af Folkemøde Møns scener (se under ” Tider i debattelte”)

Det koster 2.750 kr. at tilmelde en debat på 50 min. på en af Folkemødets scener eller debattelte. Folkemøde Møn har eget moderatorkorps, så send os en mail, hvis du har brug for hjælp med at finde en dygtig ordstyrer til din debat o. lign. Der er lyd, scenepodier og stole til rådighed i alle Folkemøde Møns telte. Og der er desuden en vært, der hjælper jer til rette og som kan bistå under afviklingen.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du bestiller, så skriv til stader@folkemoedemoen.dk

Du modtager en faktura efter at din tilmelding er blevet godkendt. Du får besked om din placering på festivalpladsen primo juli.

Workshops

I perioden, hvor der om fredagen er særligt fokus på de unge, I kan lave en workshop i jeres stand. Den skal tilmeldes på vores hjemmeside. Derefter bliver der lavet en tilmeldingsmulighed for eleverne, så I ved, hvor mange der kommer.

En workshop skal vare minimum 30 minutter og kan være alt fra en rundbordssnak om et samfundsproblem til et fælles maleri om at være ung i provinsen. Der er blot den regel, at det skal involvere de fremmødte.

Event

Der er mulighed for at komme med et pop-up event, der er et simpelt setup f.eks. bestående af roll-ups, banner eller et mindre bord, hvor I kan komme i dialog med de besøgende

Skriv til os på debat@folkemoedemoen.dk – så finder vi ud af det. I kan forvente et mindre gebyr.

Debatter og events

Folkemøde Møn står for omkring halvdelen af debatterne. Vi håber, at I som stadeholdere også selv har lyst til at arrangere debatter eller andet, som understøtter de grundlæggende principper bag provinsens folkemøde.

Tilbage til toppen 

Krav og vilkår

Der er en række krav, der skal efterleves:

I skal forsøge at afholde mindst en event/en pop-up aktivitet og jeres stand skal være åben og bemandet indenfor Folkemødets åbningstider.

Nedpakning må først ske lørdag kl. 18.

Hvis I medbringer eget telt over 50m2, skal det været certificeret, og certifikatet skal hænge synligt i teltet. Eventuel myndighedsgodkendelse af jeres telt skal sikres inden opstilling.

Inden Folkemøde Møn åbner, kan alle telte og konstruktioner blive synet af myndighederne.

I råder alene over det tildelte areal – søg derfor ekstra, hvis I ønsker et udenomsareal.

Stadepladserne skal være åbne og bemandede inden for åbningstiden:
Fredag kl. 9 – 18,
Lørdag kl. 10 – 18

Hvis I har lejet stole og borde, skal det afleveres som modtaget. Stole stablet og borde klappet sammen og afleveres på torvet, hvor I hentede det.

Syn af telte mv.

Telte skal overholde brandmyndighedernes krav. Forud for åbningen af Folkemøde Møn kan bygge- og brandmyndighederne bede om at syne hele festivalområdet – og her er det vigtigt, at certifikater på teltene hænger synligt. Lejer skal være til stede, når teltet synes.

Tidspunkt for brandtilsyn meldes ud på et senere tidspunkt.

Brandmyndigheden kan desuden komme på kontrolbesøg under afviklingen af folkemødet. Hvis teltet er lejet via Folkemøde Møn, repræsenterer Folkemøde Møn stadeholder under brandtilsynet.

Hvis I ønsker at bruge gas, popcornmaskine eller lign, så er der særlige regler, som I skal have tilladelse til. Kontakt venligst den sikkerhedsansvarlige; Birger Tannebæk på Birger@folkemoedemoen.dk.

Vi skal være her alle sammen

Derfor:

Al forstærket lyd (lyd der sendes ud via højttalere) skal holdes inde i teltet af hensyn til de øvrige events og byens borgere.

Ingen salg af mad og drikke. Du gerne uddele gratis, men tag hensyn til de handlende i Stege by, der driver madsteder og barer.

Vi ønsker at have en grøn profil, og vi beder derfor om at uddeling af merchandise og materialer holdes på et minimum: Undlad venligst balloner.

Husk lejlighedstilladelse, hvis du vil uddele gratis alkohol. Send din ansøgning til politiet.

Af hensyn til sikkerhed og publikums fremkommelighed er det vigtigt, at I ikke breder jer ud over det lejede areal.

Tilbage til toppen

Ansvar og sikkerhed

Vejrlig

Folkemøde Møn kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for forhold forårsaget af vejrlig, herunder kraftig vind, regn eller lignende, der kan medføre påbud om lukning af telte og scener. Det betyder, at det ikke er muligt at få refunderet arealleje mv. hverken helt eller delvist i sådanne tilfælde.

Sikkerhed

Som stadepladsholder og/eller arrangør påhviler der jer et ansvar for at sikre, at jeres telt, udgør en sikker ramme for ophold og events under Folkemøde Møn. Hverken myndighederne, f.eks. politiet og det kommunale redningsberedskab, – eller Folkemøde Møn, er ansvarlig for jeres arrangementers afvikling. Det er jeres ansvar at sørge for sikkerheden.

Tilbage til toppen

Praktisk information

Program

 • Folkemøde Møn udgiver i forbindelse med folkemødet, hvor deltagere kan orientere sig. Programmet vil være tilgængeligt primo august.
 • Yderligere information om ovenstående kommer og hjemmeside, herunder mulighed for annoncering.

Affald

 • Der bliver opstillet affaldscontainere.
 • Der genereres en del affald, og det er vigtigt for os at få affaldet samlet ind og sorteret mest muligt. I Vordingborg Kommune betragter vi affald som en ressource.
 • Derfor vil der være opstillet affaldsspande på pladsen. De er til de besøgende. I bedes som aktører bære jeres affald til containerne eller kontakte ”affaldsholdet” for afhentning. Vi opfordrer til, at I nøje overvejer valget af de materialer I medbringer, og hvordan de skal sorteres, når de skal bortskaffes.

Vand

 • Der vil være mulighed for at hente vand ved det gl. Rådhus på torvet. Medbring selv beholdere til at transportere vandet i.

Vagtordning

Vi har vagter natten til fredag og lørdag i hele området, men vi opfordrer deltagerne til, at teltene tømmes for genstande af værdi, når de er ubemandede. Bemærk, at ansvaret for jeres telt og tingene i teltet til enhver tid er jeres. I tilfælde af regn bør stadeholderne være ekstra opmærksomme på, at andre gæster kan finde på at søge ly for regnen i aften- og nattetimerne og vi har tidligere set, at der har sovet folk i teltene, som ikke har været inviteret.

Tilbage til toppen

Tilgængelighed for handicappede

Folkemødet er for alle. Derfor er det vigtigt, at de fysiske adgangsforhold følger nogle enkle principper, så der ikke opstår barrierer, som forhindrer nogen i at nå frem til jeres stadeplads.

Folkemøde Møn har samarbejdet med repræsentanter fra handicaporganisationerne for at sikre en god tilgængelighed.

Tilbage til toppen

Kontakt

Folkemøde Møn
info@folkemodemon.dk

Formand:  Erik Harr
Erik@folkemoedemoen.dk 

Salg af stader og debatter: Louise Lindhagen
info@folkemoedemoen.dk

Folkemøde Møns sikkerhedschef: Birger Tannebæk Christiansen
Info@folkemoedemoen.dk

Programansvarlig: Louise Lindhagen
debat@folkemodemon.dk

Kommunikationsansvarlig: Louise Lindhagen
Erik@folkemodemon.dk

Pladsansvarlig: Birger Tannebæk Christiansen
birger@folkemoedemoen.dk

Unge-arrangement: Vibeke Grønbæk
vibeke@folkemoedemoen.dk

Frivillig-ansvarlig: Pia Thanning
p.thanning@gmail.com

Projektleder og daglig leder: Louise Lindhagen

Tilbage til toppen

da_DKDanish