Folkemøde Møn

Aktørhåndbog

Folkemøde Møn afholdes fra fredag d. 20. august kl. 9.00 til lørdag d. 21. august kl. 17

Folkemøde Møn 2021

 
Hvad er Folkemøde Møn?
Hvorfor folkemøde på Møn?
Deadlines
Hvad er en aktør? 
Stadeholder 
Bestil en tid på en af Folkemøde Møns debatscener
Hvor kommer vi til at stå? 
Mad og drikke
Priser 
Krav og vilkår
Ansvar og sikkerhed 
Praktisk information 
Program
Tilgængelighed for handicappede 
Kontakt

 

Hvad er Folkemøde Møn?

Folkemøde Møn har eksisteret siden 2014 og dannede i 2019 for sjette gang rammen omkring demokrati og deltagelse, politik og polemik, gode snakke og snacks, engagement og visioner, fællesskab og fodslag. Folkemøde Møn (FMM) er Sjælland & øernes største folkemøde og samlede i 2019 cirka 20.000 unikke deltagere i Stege, fordelt over 2 dage. I 2021 afholdes det i dagene 20. og 21. august. Godt ude på den anden side af Vaccinationsprogrammet og lige der hvor højsommeren arbejder for os! Vi krydser med andre ord fingre for at kunne afvikle normalt.

Båret af frivillighed og engagement

Som alle andre har FMM måtte aflyse sidste år, men trods de bump på vejen det giver, er vi i fuld gang med at udvikle og producere FMM 2021. FMM bliver til stort set alene ved frivillige kræfter; en meget aktiv bestyrelse og en række arbejdsgrupper bestående af engagerede folk med noget på hjerte. Vi holder på denne måde fast i vores ambition om at være et folkeligt folkemøde, løftet af lokale ildsjæle, fagfolk – og ikke mindst de unge fra oplandet.

Folkemøde Møn skal samle borgere, politikere, tillidsfolk, arbejdsgivere og resten af det stærke forenings- og kulturliv på Sjælland og øerne i en politisk ramme for at debattere fremtidens udfordringer og skabe sociale og bæredygtige forandringer i samfundet.

Tilbage til toppen

Hvorfor Folkemøde på Møn?

Møn er den gode historie om et sted hvor tingene er i bevægelse på de områder der er de mest diskuterede for tiden:  Klimaudfordringerne. Møn er et UNESCO- biosfæreområde fordi her forstår befolkningen at leve hånd i hånd med naturen. Der er en biologisk mangfoldighed og der er mange ”firstmovers” på klima og miljøbeskyttelsesområdet. Møn er også centrum for Dark Sky, der betyder klar stjernehimmel uden lysforurening.

Møn, Nyord og Bogø er et af de områder i Danmark med flest foreninger, inkluderende foreninger, også med skæve formål. Møn har således en naturlig grobund for en udbytterig samfundsdebat  – og for at øge sin viden på en lang række områder.

Indhold

Et af FMM’s signaturarrangementer er det såkaldte ’Unge FM’, der i 2019 samlede 7.000 deltagere mellem 15-25 år til samvær i demokratiets tegn, her kan man drømme, blande sig i debatten, man kan lave debatten, lade sig inspirere – og fortælle, hvad ungdommen kan og vil. De unge kommer både fra lokalområdet – og fra hele regionen. De kommer fra 8. – 10. klasse, fra gymnasier, fra erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner, i busser til et intensivt program fredag fra kl. 9 -15 med vægt på deres hverdag. De mere ’voksne’ emner tager over g fortsætter hele lørdagen.

FMM har i år fastlagt en række temaer, som en stor del af debatterne, oplæggene, foredragene, interviewene og aktiviteterne vil forme sig omkring;

 • Demokrati
 • Bæredygtighed og klima
 • Køn, kultur og ligestilling
 • Pandemier
 • Kommunal- og Regionsvalg
 • Internationale forhold
 • Kultur
 • Camøno scenen; det handler om at GÅ
 • Den hellige scene; det handler om TRO

Men FMM er naturligvis åbne for en hvilken som helst debat, som nogen måtte ønske at være afsender på. Ganske som vi kender det fra de øvrige folkemøder landet over. Vi har som ambition at komme 360 grader rundt om vores temaer. Vi tager bestik af den virkelighed vi lever i – og holder fast i såvel historien, de faktuelle forhold, som i den nyeste forskning indenfor de forskellige temaer. Og vi gør det i øjenhøjde. Folkemødet handler også om dannelse!

FMM producerer en stor del af vores indhold selv, bl.a. i samarbejde med en række frivillige arbejdsgrupper, knyttet til de enkelte temaer, samt de lokale uddannelsesinstitutioner, lokale foreninger og handlende, interesseorganisationer, arbejdsmarkedets parter, de politiske partier o.a. interessenter.

Tilbage til toppen

Deadlines

1 marts 2021:
Stadeplads bestillingen åbner

1 marts 2021:
Workshops kan meldes ind på hjemmesiden

1 marts 2021:
Der kan bestilles tider på debatscenerne

1 april 2021:
Man kan nu tilmelde debatter og events pr mail

15 juni: 2021:
Sidste frist for at bestille en annonce i det trykte program

15 juni 2021:
Sidste frist for at indsende midlertidig byggetilladelse og certificeringer på telte over 50 m2 (gældende på havnen)

15 juni 2021:
Sidste frist for at sende workshops ind, så eleverne kan melde sig til inden sommerferien

1 juli 2021:
Placering på folkemødepladsen meldes ud

15 juli 2021:
Sidste frist for at tilmelde en stadeplads

15 juli: 2021:
Sidste frist for at bestille af tid til en debat/event på en af Folkemøde Møns debatscener

15 juli 2021:
Sidste frist for at tilmelde debatter, events og workshops, for at komme med programmet

15 juli 2021:
Sidste frist for at indsende den bestilte annonce.

1 august 2021:
Workshops programmet ligger klart, så skolerne kan melde sig til.

Tilbage til toppen

Hvad er en aktør?

Aktører er alle der bidrager til Folkemøde Møn. Du kan deltage som stadeholder, eventarrangør, kulturudbyder, forretning ved salg af mad og drikke, workshop-arrangør, debatarrangør, eller som frivillig.

Tilbage til toppen

Stadeholder

Alle lovlige danske partier, organisationer, institutioner, foreninger o.a. kan ansøge om en stadeplads, hvis man bakker op om formålet med folkemødet: “at støtte det danske demokrati”; at debattere fremtidens udfordringer; at være med til at skabe sociale og bæredygtige forandringer i samfundet.
Deltagelse må ikke være af kommerciel karakter.

Stadeplads

Stadeplads:
I kan ansøge om at leje en plads på Festivalpladsen i Stege, i – og omkring Storegade, Torvet og kirken. Stader skal have åbent under hele Folkemødet, med mindre helt specielle forhold gør sig gældende.

Som noget nyt i år inddrager Folkemøde Møn en række af de mange smukke ’baggårde’ med indgang fra Storegade, til scener og debattelte.

Du får tildelt en plads af vores Logistikgruppe, der har ansvaret for at skabe en sammenhængende festivalplads med et naturligt publikumsflow og en meningsfuld placering i forhold til øvrige aktiviteter. På arealet kan I opsætte telt el.lign. Ansøgning via hjemmesiden.

Tilbage til toppen

Bestil en tid på en af Folkemøde Møns debatscener

I kan ansøge om debat-tid i et af Folkemøde Møns debattelte.  Det er også muligt at tilmelde en debat under et af årets temaer; Demokrati, Bæredygtighed/Klima, Køn og Ligestilling, Pandemier, kommunalvalg, international politik, kultur, Om at gå, Om at tro. Ansøgning om tider i debattelte skal søges inden 15. juli 2021. Læs om Debatscener.

Tilbage til toppen

Alle stadeholdere og erhvervsdrivende i Stege kan byde ind med workshops til fredagens program for de unge. Workshops skal meldes ind senest d. 15. juni.
Læs mere om workshops.

Event

Har I ikke noget telt, vil I bare stå eller gå lidt rundt, så meld jer til under Event senest d. 15. juni. Forvent et gebyr, men vi kontakter jer.
Læs mere om event.

Tilbage til toppen

Hvor kommer vi til at stå?

Folkemøde Møn har lånt området omkring Storegade af kommunen, af Kirken og af private ejere – og vi vil gøre alt hvad vi kan for at skabe sammenhæng mellem organisationer, partier og andre deltagere – og aktiviteterne i teltene og på scenerne. Du orienteres om din endelige placering senest 1. juli.

Tilbage til toppen

Mad og drikke

Der er mange muligheder for at købe mad og drikke i Stege, men har du en spændende foodtruck, et lækkert madkoncept, nogle særlige delikatesser, drikkevarer eller produkter som du vil sælge så send en mail til info@folkemoedemoen.dk, så ringer vi til dig.

Tilbage til toppen

Priser

Folkemøde Møn har ansvaret for at skabe optimal sammenhængskræft på det område i Stege, som inddrages i festivalpladsen i 2021. Som noget nyt er pladsen udlagt således at vi kan håndtere eventuelle Corona-restriktioner, både med hensyn til antallet af deltagere og hygiejne.

Alt vil blive tydeligt skiltet og det vil være nemt at finde rundt på FMM 2021.

Det gælder for alle stadepladser at de skal være åbne og bemandede i hele FMM’s åbningstid; fredag 9.00 – 18.00 (gerne til kl. 20) og lørdag 9.00 – 18.00 (gerne til kl. 20)

Priserne er pr. stadeplads.

Stadepladser: Af hensyn til bedre planlægning for brandmyndighederne er det kun muligt at få stadepladser/telt der er 3 m i bredden. Længden er fleksibel. Mindre stader er i udgangspunktet alle placeret i Storegade – og danner en slags rygrad i Folkemødet.

Priser;

3×3 plads u/telt 900,- kr.

3×3 plads m/telt 3750,- kr.

3×6 plads u/telt 1800,- kr.

3×6 plads m/telt 4250, – kr.

Alle telte og andet udstyr skal i udgangspunktet lejes af os, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende.

Du kan som lille forening henvende dig for at få en stadeplads på 3×3 m til reduceret pris.

Debatscener:  Ønsker I at deltage med egen debatscene eller debattelt, hvor der laves mindst 4 debatter/events hver dag, så kan det sagtens lade sig gøre. Prisen er 100 kr. pr. m2.  Tilmeldte debatscener placeres omkring Kirken og i de større gårde langs Storegade.

Priser;

3×9 plads u/telt 2700, – kr.

3×9 plads m/telt 6000,- kr.

Det er muligt at søge om større debattelte. Send os en mail på info@folkemoedemoen.dk; så finder vi en løsning på det.

Alle telte og andet udstyr, skal i udgangspunktet lejes af os, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende.

Leje af debattid på en af Folkemøde Møns scener (se under ” Tider i debattelte”)

Det koster 2.750 kr. at tilmelde en debat på 50 min. på en af Folkemødets scener/debattelte. FMM har som noget nyt sit eget moderatorkorps, så send os en mail, hvis du har brug for hjælp med at finde en dygtig ordstyrer til din debat o. lign. Der er lyd, scenepodier og stole til rådighed i alle FMM’s telte. Og der er desuden en vært, der hjælper jer til rette og som kan bistå under afviklingen.

Priserne er for leje af stadeplads. Priser på telte, el, og inventar, kan man se på hjemmesiden fra 1. marts og det kan bestilles sammen med stadepladsen.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du bestiller, så skriv til stader@folkemoedemoen.dk

Du modtager en faktura efter at din tilmelding er blevet godkendt. Du får besked om din placering på festivalpladsen senest 1. juli 2021.

Leje af Stadepladser

Folkemøde Møn udlejer de kommunale arealer i og omkring Storegade i Stege, kirkens område, som vi har lånt af provstiet, samt flere af de gamle gårde, efter aftaler med ejerne. Deltagere kan søge om at leje arealer fra d. 1. marts til 15. juni.
Det er sekretariatet, der står for fordelingen af stadepladser og her tager vi udgangspunkt i typen af aktiviteter der foregår og med hvilket indhold, når vi placerer den enkelte stadeholder.

Alle telte skal i udgangspunktet lejes af os, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende – og vi indgår en særskilt aftale.

Brug af butikslokaler og private faciliteter som fx cafeer

Man kan også være en del af Folkemøde Møn ved at have sin stand/event i privat regi. Det kan være i et tomt butikslokale, på cafe/restaurant, eller i en privat have

Standen/Eventet skal stadig godkendes af Folkemøde Møn og I betaler ca. ½ pris for at være med i programmet og dermed en del af Folkemøde Møn.

Husk I selv skal søge tilladelse til telt mm hos Vordingborg Kommune og de almindelige regler skal overholdes i forhold til naboer m.v.

I søger om stadeplads på hjemmesiden og skriver at det er privat.

Tider i debattelte

Folkemøde Møn har flere telte på pladsen der kan lejes på timebasis. Et debattelt kan lejes i op til 2 sammenhængende timer pr. dag. Debat teltene indeholder: lyd, inventar og en teltvært. Teltværten assisterer arrangøren ved tekniske og praktiske spørgsmål.

Der er plads til ca. 150 tilhørere i hvert telt (uden Corona restriktioner). 50 minutter koster i udgangspunktet 2.750 kr. (Opstilling af evt ekstra udstyr, og oprydning ligger herudover).

Der kan søges om plads i debatteltene fra 1. marts.

Workshops

I perioden, hvor der om fredagen er særligt fokus på de unge, kan I kan lave en workshop i jeres stand. Den skal tilmeldes på vores hjemmeside. Derefter bliver lavet en tilmeldingsmulighed for eleverne, så I ved hvor mange der kommer.

En workshop kan være alt muligt og kun fantasien sætter grænser. Det skal vare minimum 30

minutter og kan være alt fra en rundbords snak om et samfundsproblem til et fælles maleri om at være ung i provinsen. Der er blot den regel at det skal involvere de fremmødte.

Event

Der er mulighed for at komme med et pop-up event, der er et simpelt setup f.eks. bestående af roll-ups, banner eller et mindre bord, hvor I kan komme i dialog med de besøgende

Skriv til os på debat@folkemoedemoen.dk – så finder vi ud af det. I kan forvente et mindre gebyr.

Debatter og events

Folkemøde Møn står for omkring halvdelen af debatterne.  Vi håber, at I som stadeholdere også selv har lyst til at arrangere debatter eller andet, som understøtter de grundlæggende principper bag et folkemøde – det folkelige fællesskab!

Tilbage til toppen 

Krav og vilkår

Der er en række krav der skal efterleves:

I skal forsøge at afholde mindst en event/en pop-up aktivitet og jeres stand skal være åben og bemandet indenfor Folkemødets åbningstider

Nedpakning må først ske lørdag kl. 18

Hvis I medbringer eget telt over 50m2 skal det været certificeret og certifikatet skal hænge synligt i teltet. Eventuel myndighedsgodkendelse af jeres telt skal sikres inden opstilling.

Inden Folkemøde Møn åbner, kan alle telte og konstruktioner blive synet af myndighederne

I råder alene over det tildelte areal – søg derfor ekstra, hvis I ønsker et udenomsareal.

Stadepladserne skal være åbne og bemandede inden for åbningstiden:
Fredag kl. 9 – 18,
Lørdag kl. 10 – 18

Hvis I har lejet stole og borde skal det afleveres som modtaget. Stole stablet og borde klappet sammen og afleveres på torvet, hvor I hentede det.

Syn af telte mv.

Telte skal overholde brandmyndighedernes krav. Forud for åbningen af Folkemøde Møn kan bygge- og brandmyndighederne bede om at syne hele festivalområdet – og her er det vigtigt at certifikater på teltene hænger synligt. Lejer skal være til stede når teltet synes.

Tidspunkt for brandtilsyn meldes ud, på et senere tidspunkt.

Brandmyndigheden kan desuden komme på kontrolbesøg under afviklingen af Folkemødet. Hvis teltet er lejet via Folkemøde Møn, repræsenterer Folkemøde Møn stadeholder under brandtilsynet.

Hvis I ønsker at bruge gas, popcornmaskine eller lign, så er der særlige regler, som I skal have tilladelse til. Kontakt venligst den sikkerhedsansvarlige; Birger Tannebæk på Birger@folkemoedemoen.dk.

Vi skal være her alle sammen

Derfor:

Al forstærket lyd (lyd der sendes ud via højttalere) skal holdes inde i teltet af hensyn til de øvrige events og byens borgere.

Ingen salg af mad og drikke. Du gerne uddele gratis, men tag hensyn til de handlende i Stege by, der driver madsteder og barer.

Vi ønsker at have en grøn profil og vi beder derfor om at uddeling af merchandise og materialer holdes på et minimum: Undlad venligst balloner.

Husk lejlighedstilladelse, hvis du vil uddele gratis alkohol. Send din ansøgning til politiet.

Af hensyn til sikkerhed og publikums fremkommelighed er det vigtigt, at I ikke breder jer ud over det lejede areal.

Tilbage til toppen

Ansvar og sikkerhed

Vejrlig

Folkemøde Møn kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for forhold forårsaget af vejrlig, herunder kraftig vind, regn eller lignende, der kan medføre påbud om lukning af telte og scener. Det betyder, at det ikke er muligt at få refunderet arealleje mv. hverken helt eller delvist i sådanne tilfælde.

Sikkerhed

Som stadepladsholder og/eller arrangør påhviler der jer et ansvar for at sikre, at jeres telt, udgør en sikker ramme for ophold og events under Folkemøde Møn. Hverken myndighederne, f.eks. politiet og det kommunale redningsberedskab, – eller Folkemøde Møn, er ansvarlig for jeres arrangementers afvikling. Det er jeres ansvar at sørge for sikkerheden.

Tilbage til toppen

Praktisk information

Program

 • Folkemøde Møn udgiver i forbindelse med Folkemødet en mobilvenlig hjemmeside med programmet, hvor man kan søge efter specifikke temaer, deltagere m.v., samt et trykt program hvor alle events tilmeldt inden deadline den 15. juli vil fremgå.
 • Yderligere information om ovenstående kommer via nyhedsbrev og hjemmeside, herunder mulighed for annoncering.

Affald

 • Der bliver opstillet affaldscontainere.
 • Der genereres en del affald og det er vigtigt for os at få affaldet samlet ind og sorteret mest muligt. I Vordingborg Kommune betragter vi affald som en ressource!
 • Derfor vil der være opstillet affaldsspande på pladsen. De er til de besøgende. I bedes som aktører bære jeres affald til containerne eller kontakte ”affaldsholdet” for afhentning. Vi opfordrer til, at I nøje overvejer valget af de materialer I medbringer, og hvordan de skal sorteres, når de skal bortskaffes.

Vand

 • Der vil være mulighed for at hente vand ved det gl. Rådhus på torvet. Medbring selv beholdere til at transportere vandet i.

Vagtordning

Vi har vagter natten til fredag og lørdag i hele området, men vi opfordrer deltagerne til, at teltene tømmes for genstande af værdi, når de er ubemandede. Bemærk, at ansvaret for jeres telt og tingene i teltet til enhver tid er jeres. I tilfælde af regn bør stadeholderne være ekstra opmærksomme på, at andre gæster kan finde på at søge ly for regnen i aften- og nattetimerne og vi har tidligere set, at der har sovet folk i teltene, som ikke har været inviteret.

Tilbage til toppen

Varelevering

Storegade er lukket for trafik i perioden torsdag kl. 12.00 til søndag kl. 15.00, men varelevering kan ske ml. torsdag kl. 15.00 – fredag kl. 7.00 og lørdag morgen ml. 5.00 – 8.00. På andre tidspunkter kan varer, catering o.lign. afleveres via Rådhusgade, ved Gåsetorvet og på busstationen.

Ansøgning om varelevering på andre tidspunkter vil vi gerne have pr. mail.

info@folkemoedemoen.dk

Tilbage til toppen

Tilgængelighed for handicappede

Folkemødet er for alle. Derfor er det vigtigt, at de fysiske adgangsforhold følger nogle enkle principper, så der ikke opstår barrierer, som forhindrer nogen i at nå frem til jeres stadeplads.

Folkemøde Møn har samarbejdet med repræsentanter fra handicaporganisationerne for at sikre en god tilgængelighed.

Tilbage til toppen

Kontakt

Folkemøde Møn
info@folkemodemon.dk

Formand:  Erik Harr
Erik@folkemoedemoen.dk 

Salg af stader og debatter: Tom Visti
stader@folkemoedemoen.dk

Folkemøde Møns sikkerhedschef: Vakant
Info@folkemoedemoen.dk

Programansvarlig: Jette Lykke
debat@folkemodemon.dk

Kommunikationsansvarlig: Erik Harr
Erik@folkemodemon.dk

Pladsansvarlig: Birger Tannebæk Christiansen
birger@folkemoedemoen.dk

Unge fredagen: Vibeke Grønbæk
vibeke@folkemoedemoen.dk

SoMe og podcast ansvarlig Pernille Hessøe
pernille@folkemoedemoen.dk

Frivilligleder Henrik Abildgaard
henrik@folkemoedemoen.dk

Projektleder og daglig leder Jette Lykke
jettelykke@folkemoedemoen.dk

Tilbage til toppen

da_DKDanish