Folkemøde Møn

Aktørhåndbog

Folkemøde Møn afholdes fra fredag d. 20. august kl. 9.00 til lørdag d. 21. august kl. 17

Folkemøde Møn 2021

 
Hvad er Folkemøde Møn?
Hvorfor folkemøde på Møn?
Deadlines
Hvad er en aktør? 
Hvem kan ansøge? 
Hvad er mulighederne og hvordan ansøger jeg? 
Program 
Hvor kommer vi til at stå? 
Priser 
Krav og vilkår
Ansvar og sikkerhed 
Praktisk information 
Tilgængelighed for handicappede 
Kontakt
 

Hvad er Folkemøde Møn?

Vi ønsker at vores folkemøde bidrager til at inspirere borgere til at engagere sig i samfundet. Gennem Folkemøde Møn (FMM) vil vi installere demokratiet og sørge for at alle borgere har del i at sætte dagsordenen for samfundsudviklingen. Som en demokratisk vitamin-indsprøjtning, der skaber grobund for at udforske demokratiet og dets muligheder, består FMM af inspirerende og tankevækkende møder mellem og på tværs af de besøgende og diverse samfundsaktører.

Vores idé er, at Folkemøde Møn skal blive en lang tradition og et bevis på, at i fællesskab kan alt lade sig gøre. Folkemøde Møn skal samle borgere, politikere, tillidsmænd og arbejdsgivere og resten af det stærke forenings- og kulturliv på Sjælland i en politisk ramme for at debattere fremtidens udfordringer og skabe sociale og bæredygtige forandringer i samfundet.

Tilbage til toppen

Hvorfor Folkemøde på Møn?

Møn er den gode historie om et sted hvor tingene er i bevægelse på de områder der er de mest diskuterede for tiden: Klimaudfordringerne. Møn er et UNESCO- biosfæreområde fordi her forstår befolkningen og naturen at leve hånd i hånd. Der er en biologisk mangfoldighed og der er mange ”firstmovers” på klima og miljøbeskyttelsesområdet. Møn er også centrum for Dark Sky, som handler om at kunne se stjernehimlen uden lysforurening.

Møn, Nyord og Bogø er et af de områder i Danmark med flest foreninger. Vi har alle mulige inkluderende foreninger med skæve formål. Vi mener derfor, at Møn har grobund for en udbytterig samfundsdebat, samt en god case at udbygge viden fra.

Vordingborg Kommune (som vi er en del af) har som mål at være Danmarks bedste håndværker kommune og det er derfor helt naturligt at sætte fokus på håndværkerfagene, hvilket vi gør med vores samarbejdspartnere ZBC-Vordingborg og EUC-Sjælland.

Tilbage til toppen

Deadlines

1 januar 2021:
Stadeplads bestillingen åbner

1 februar 2021:
Workshops kan meldes ind på hjemmesiden

1 februar 2021:
Der kan bestilles tider på debatscenerne

1 marts 2021:
Man kan nu tilmelde debatter og events pr mail

1 maj 2021:
Sidste frist for at tilmelde en privat event

15 juni 2021:
Sidste frist for at tilmelde en stadeplads

15 juni: 2021:
Sidste frist for at bestille af tid til en debat/event på en af Folkemøde Møns debatscener

15 juni: 2021:
Sidste frist for at bestille en annonce i trykte program

15 juni 2021:
Sidste frist for at indsende midlertidig byggetilladelse og certificeringer på telte over 50 m2 (gældende på havnen)

15 juni 2021:
Sidste frist for at sende workshops ind, så eleverne kan melde sig til inden sommerferien

1 juli 2021:
Placering på folkemødepladsen meldes ud

15 juli 2021: 
Sidste frist for at tilmelde debatter, events og workshops, for at komme med programmet

1 august 2021:
Workshops programmet ligger klart, så skolerne kan melde sig til.

Sidste frist for at indsende den bestilte annonce.

Tilbage til toppen

Hvad er en aktør?

Aktører er alle der bidrager til Folkemøde Møn. Du kan deltage som stadeholder, eventarrangør, kulturudbyder, forretning ved salg af mad og drikke, workshop-arrangør, debatarrangør eller som frivillig.
Tilbage til toppen

Hvem kan ansøge?

Alle lovlige danske partier, organisationer, foreninger m.v. kan ansøge om en stadeplads, hvis man bakker op om formålet med folkemødet: “at støtte det danske demokrati”; at debattere fremtidens udfordringer; at være med til at skabe sociale og bæredygtige forandringer i samfundet.
Deltagelse må ikke være af kommerciel karakter.

Tilbage til toppen

Hvad er mulighederne og hvordan ansøger jeg?

Stadeplads

Folkemøde Møn udlejer de kommunale arealer i og omkring Storegade i Stege, samt havneområdet og kirkens område, som vi har lånt af provstiet.

Deltagere kan søge om at leje arealer fra d. 1. januar til 15. juni.

På arealet kan I opsætte telt el.lign. under hele Folkemødet.
Det er sekretariatet, der står for fordelingen af stadepladser og her kigges der på, hvilke aktiviteter der foregår, som en vurdering af, hvad der skal stå hvor.

Det er kun i visse dele af området ved kirken, der kan sættes pløkker i jorden, så vær opmærksom på at I selv skal medbringe sandsække eller lignende til at holde på teltet, hvis I har eget telt med. Betonklodser kan lejes af Folkemøde Møn til egne telte.

Når I ansøger om stadeplads på havnen skal I angive, hvor stor en plads I skal bruge – længde og bredde. I kan også angive om I ønsker at leje et telt eller selv tager med. Det er muligt på Storegade, ved kirken og på havnen. Der er også mulighed for at leje betonklodser, stole og borde. I vil blive bedt om at beskrive hvilke aktiviteter I forventer at have på standen.

Tilmelding af stader gøres her

Tilbage til toppen

Privat eventsted

Man kan også være en del af Folkemøde Møn ved at have sin stand/event i privat regi. I kan indgå aftaler med beboere, foreninger eller virksomheder i Stege om leje eller lån af deres arealer eller lokaler. Det kan være i en af de mange dejlige baggårde der er i Stege, på cafe/restaurant, i en privat have og mange andre steder. Det kan give god mening og en anderledes stemning.

Et privat eventsted skal godkendes af Folkemøde Møn for at blive en del af det officielle program – ansøgningen skal indsendes senest 1. maj

Standen skal stadig godkendes af Folkemøde Møn.

I søger om stadeplads her og skriver at det er privat.

Husk I selv skal søge tilladelse til telt mm hos Vordingborg kommune og de almindelige regler skal overholdes i forhold til naboer m.v.

Tilbage til toppen

Debatter, workshops og events

Folkemøde Møn står for flertallet af debatterne. Vi håber, at I som stadeholdere også selv har lyst til at arrangere debatter eller andet, som understøtter de grundlæggende principper bag et folkemøde – det folkelige fællesskab!

Debat

I kan ansøge om debat-tid i et af Folkemøde Møns 3 debattelte: Folkemøde Scenen. Klimascenen eller Blandede Bolcher. Der kan søges om plads i debatteltene fra 1. februar. Ansøgning om tider i debattelt skal søges inden 15. juni 2021.

Debatteltene kan lejes på timebasis. Et debattelt kan lejes i op til 2 sammenhængende timer pr. dag.

Debat teltene indeholder: lyd, inventar og en teltvært. Teltværten assisterer arrangøren ved tekniske og praktiske spørgsmål. Teltene er: Folkemøde Scenen som står på Torvet, Blandede Bolcher, der står ved Gåsetorvet og Klima teltet ved Kirken.

Ansøg her

Tilbage til toppen

Alle stadeholdere og erhvervsdrivende i Stege kan byde ind med workshops. Workshops skal meldes ind senest d. 15. juni.

Om fredagen, på Unge folkemødet, kan I kan lave en workshop i jeres stand. Den skal tilmeldes på vores hjemmeside. Derefter bliver lavet en tilmeldings mulighed for eleverne, så I ved hvor mange der kommer.

En workshop kan være alt muligt og kun fantasien sætter grænser. Det skal vare minimum 45 minutter og kan være alt fra en rundbords snak om et samfundsproblem til et fælles maleri om at være ung i provinsen. Der er blot den regel at det skal involvere de fremmødte.

Ansøg her

Tilbage til toppen

Event

Har I ikke noget telt, vil I bare stå eller gå lidt rundt, så meld jer til under event senest d. 15. juni. Forvent et gebyr, men vi kontakter jer.

Der er mulighed for at komme med et pop-up event, med dette forstås et simpelt setup f.eks. bestående af roll-ups, banner eller et mindre bord, hvor I kan komme i dialog med de besøgende

Skriv til os på debat@folkemoedemoen.dk – så finder vi ud af det. I kan forvente et mindre gebyr.

Tilbage til toppen

Salg af mad og drikke

Der er mange muligheder for at købe mad og drikke i Stege, derfor er der som udgangspunkt ikke lagt op til at der må sælges mad og drikke, men har du en spændende foodtruck, et lækkert madkoncept, nogle særlige delikatesser, drikkevarer eller produkter som du vil sælge så send en mail til info@folkemoedemoen.dk, så ringer vi til dig.

Tilbage til toppen

Program

Folkemøde Møn udgiver i forbindelse med Folkemødet en mobilvenlig hjemmeside med programmet, hvor man kan søge efter specifikke temaer, deltagere m.v., samt et trykt program hvor alle events tilmeldt inden deadline den 15. juli vil fremgå.

Yderligere information om ovenstående kommer via nyhedsbrev og hjemmeside, herunder mulighed for annoncering.

Tilbage til toppen

Hvor kommer vi til at stå?

Folkemøde Møn har lånt hele området af kommunen og vi vil gøre alt hvad vi kan for at skabe sammenhæng mellem organisationerne og aktiviteterne i teltene.

I forhold til områderne, så bliver det først til mølle, men der bliver taget hensyn til tilgængelighed og om man deltager kun fredag eller begge dage.

Tilbage til toppen

Kort over området

Priser

I bestemmer selv hvor I vil være. Vi har lyttet fra sidste år og har samlet zonerne lidt mere.

Der er 4 (5) områder: Torvet, Storegade, Kirken og Havnen, derudover fredagsområdet på torvet ved Møns bank.

Folkemøde Møn har debatscener på torvet, ved kirken, ved Gåsetorvet, på Hages Torv og på havnen. Alt bliver skiltet og det bliver nemt at finde rundt på FMM 2021.

Priserne er pr plads. Af hensyn til bedre planlægning for brandmyndighederne er det kun muligt at få stadepladser/telt der er 3 m i bredden.

Debatscener: ønsker I at opstille debatscener, hvor der laves mindst 4 debatter/events hver dag, så kan det lade sig gøre på Haages Torv, på havnen og ved kirken.
Prisen er 75 kr. pr. m2 – på havnen 50 kr pr m2.

Priserne er for leje af stadeplads. Priser på telte, el, og inventar, kan man se på hjemmesiden fra 1. januar og det kan bestilles sammen med stadepladsen.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du bestiller, så skriv til stader@folkemoedemoen.dk

Du modtager en faktura efter at din tilmelding er blevet godkendt. Vi forbeholder os ret til at henvise til andet område, hvis den ønskede placering allerede er optaget.

Du kan som lille forening henvende dig for at få en stadeplads på 3×3 m til 300 kr.

Vi tager forbehold for, at områder kan blive udsolgt.  

Zone A: Torvet og i forbindelse med torvet, der sælges kun pladser med telt som FMM sætter op!

3×6 plads med telt: 5000,- kr

3×9 plads med telt: 6500, – kr

Zone B: Storegade fra Gåsetorvet til Haagestorv (minus torvet)

3×3 plads u/telt 700,- kr

3×3 plads m/telt 3500,- kr

3×6 plads u/telt 1400,- kr

3×6 plads m/telt 4000, – kr

3×9 plads u/telt 2100, – kr

3×9 plads m/telt 5500,- kr 

Zone C: Kirken

3×3 plads u/telt 700, – kr

3×3 plads m/telt: 3500,- kr

3×6 plads u/telt 1400,- kr

3×6 plads m/telt 4000,- kr 

Zone D: Havnen

50 kr pr m2 – her bestemmer du selv størrelsen på din stadeplads. 

Zone E: Fredagsområde

Fredagspladsen er på Torvet foran Møns Bank. Pladserne sælges kun med pavillon/telt.

3×3 plads med pavillon: 2500,- kr

3×6 plads med telt: 4500,- kr
Tilbage til toppen 

Pris privat event

Standen skal godkendes af Folkemøde Møn og I betaler ca. ½ pris for at være med i programmet og dermed en del af Folkemøde Møn.

Pris for debattid på en af Folkemøde Møns scener

Der er plads til ca. 150 tilhørere i hvert telt

Folkemøde Scenen på torvet: 3000 kr for 50 min
Blandede Bolcher ved Gåsetorvet: 2000 kr. for 50 min.

Klimascenen ved Kirken (kun klimadebatter) 2000 kr. for 50 min

(Opstilling af ekstra udstyr, introduktion, debat, afslutning og oprydning er inden for en time).

Event

I kan forvente et mindre gebyr
Tilbage til toppen

Krav og vilkår

Minimumåbningstid

Stadepladserne skal være åbne og bemandede inden for minimums åbningstiden:
Fredag kl. 9 – 17,
Lørdag kl. 10 – 17

Generelle krav

 • I skal forsøge at afholde mindst en event samt overholde minimums åbningstider
 • I råder over det tildelte areal – søg derfor hvis I ønsker et udenoms areal.

Nedpakning

Nedpakning må først ske lørdag kl. 17 (Har I kun booket fredag er det fredag kl. 17.00).

Leje af udstyr

 • Hvis I har lejet stole og borde skal det afleveres som modtaget.
 • Stole stablet og borde klappet sammen og afleveres på torvet, hvor I hentede det.

Eget udstyr/telte

 • Hvis I medbringer eget telt over 50m2 skal det været certificeret og certifikatet skal hænge synligt i teltet.
 • Inden Folkemøde Møn åbner, kan alle telte og konstruktioner blive synet af myndighederne

Syn af telte mv.

Telte skal overholde brandmyndighedernes krav. Forud for åbningen af Folkemøde Møn kan bygge- og brandmyndighederne bede om at syne hele festivalområdet – og her er det vigtigt at certifikater på teltene hænger synligt. Lejer skal være til stede når teltet synes. Brandmyndigheden kan desuden komme på kontrolbesøg under afviklingen af Folkemødet. Hvis teltet er lejet via Folkemøde Møn, repræsenterer Folkemøde Møn stadeholder under brandtilsynet.

Hvis I ønsker at bruge gas, så er der særlige regler, som I skal have tilladelse til. Kontakt venligst den sikkerhedsansvarlige.

Vi skal være her alle sammen

Derfor:

 • Al forstærket lyd (lyd der sendes ud via højttalere) skal holdes inde i teltet af hensyn til de øvrige events og byens borgere.
 • Sælg ikke mad og drikke – det er masser af restauratører der gør.
 • Du gerne uddele gratis, men tag hensyn til de handlende i Stege by, der driver madsteder og barer.
 • Gratis uddeling af merchandise holdes på et minimum og undlad venligst balloner.
 • Husk lejlighedstilladelse, hvis du vil uddele gratis alkohol. Send din ansøgning til politiet.
 • Af hensyn til sikkerhed og publikums-fremkommelighed er det vigtigt, at I ikke breder jer ud over det lejede areal.

Tilbage til toppen

Ansvar og sikkerhed

Vejrlig

Folkemøde Møn kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for forhold forårsaget af vejrlig, herunder kraftig vind, regn eller lignende, der kan medføre påbud om lukning af telte og scener. Det betyder, at det ikke er muligt at få refunderet arealleje mv. hverken helt eller delvist i sådanne tilfælde.

Sikkerhed

Som stadepladsholder og/eller arrangør påhviler der jer et ansvar for at sikre, at jeres telt, udgør en sikker ramme for ophold og events under Folkemøde Møn. Hverken myndighederne, f.eks. politiet og det kommunale redningsberedskab, – eller Folkemøde Møn, er ansvarlig for jeres arrangementers afvikling. Det er jeres ansvar at sørge for sikkerheden.

Vagtordning

Vi har vagter torsdag og fredag nat i hele området, men vi opfordrer deltagerne til, at teltene tømmes for genstande af værdi, når de er ubemandede. Bemærk, at ansvaret for jeres telt og tingene i teltet til enhver tid er Jeres. I tilfælde af regn bør stadeholderne være ekstra opmærksomme på, at andre gæster kan finde på at søge ly for regnen i aften- og nattetimerne og vi har tidligere set, at der har sovet folk i teltene, som ikke har været inviteret.

Tilbage til toppen

Praktisk information

Affald

 • Der bliver opstillet affaldscontainere.
 • Der genereres en del affald og det er vigtigt for os at få affaldet samlet ind og sorteret mest muligt. I Vordingborg Kommune betragter vi affald som en ressource!
 • Derfor vil der være opstillet affaldsspande på pladsen. De er til de besøgende. I bedes som aktører bære jeres affald til containerne. Vi opfordrer til, at I nøje overvejer valget af de materialer I medbringer, og hvordan de skal sorteres, når de skal bortskaffes.

Vand

Der vil være mulighed for at hente vand ved det gl. Rådhus på torvet. Medbring selv beholdere til at transportere vandet i.

Varelevering

Storegade er lukket for trafik i perioden torsdag kl. 15.00 til lørdag kl. 18.00, men varelevering kan ske ml. torsdag kl. 15.00 – fredag kl. 7.00 og lørdag morgen ml. 5.00 – 8.00.

På andre tidspunkter kan varer, catering o.lign. afleveres via Rådhusgade, ved gåsetorvet og på busstationen.

Ansøgning om varelevering på andre tidspunkter vil vi gerne have pr. mail.

info@folkemoedemoen.dk

Tilbage til toppen 

Tilgængelighed for handicappede

Folkemødet er for alle. Derfor er det vigtigt, at de fysiske adgangsforhold følger nogle enkle principper, så der ikke opstår barrierer, som forhindrer nogen i at nå frem til jeres stadeplads.

Folkemøde Møn har samarbejdet med repræsentanter fra handicaporganisationerne for at sikre en god tilgængelighed.
Tilbage til toppen

Kontakt

Folkemøde Møn
info@folkemoedemoen.dk

Formand: Erik Harr

Projektleder: Jette Lykke

Salg af stader og debatter: Tom Visti
stader@folkemoedemoen.dk

Folkemøde Møns sikkerhedschef: 
Info@folkemoedemoen.dk

Programansvarlig: 
debat@folkemoedemoen.dk

Kommunikationsansvarlig: Peter Wulff
peter@folkemoedemoen.dk

Pladsansvarlig: Birger Tannebæk Christiansen
birger@folkemoedemoen.dk

Kulturansvarlig Vibeke Grønbæk
vibeke@folkemoedemoen.dk

SoMe og podcast ansvarlig Pernille Hessøe
pernille@folkemoedemoen.dk

Frivilligeleder Henrik Abildgaard
henrik@folkemoedemoen.dk

Tilbage til toppen

da_DKDanish