Folkemøde Møn

INGEN LEDIGE PLADSER

1. Idrættens Idé Lab

Idrættens Idé Lab – vær med til at udvikle fremtidens idrætsfællesskaber

 

DGI Storstrømmen Inviterer til workshop på Folkemøde Møn fredag d. 20. august

 

Kl. 9.30-10.15

Kl. 10.45-11.30

Kl. 12.30-13.15

 

Målgruppe: 

Klasser fra efterskoler, 9-10. klasser, ungdomsuddannelser og FGU

 

Facilitatorer af workshoppen: 

DGI Storstrømmens unge Advisory Board, repræsentant fra Velliv, konsulenter fra DGI

 

Indhold:

Før, under og efter Folkemøde Møn er formålet med denne workshop at deltagerne udvikler ideer, der gør idrættens fællesskaber relevante for unge, der har travlt med skole, venner og fester. På selve workshoppen kvalificerer deltagerne løsninger og præsentere dem for hinanden. DGI Storstrømmens unge Advisory Board og DGI-konsulenter hjælper idéerne videre i idrættens verden med vejledning og kontakt til foreninger og faciliteter. Den bedste idé fra hver workshop kåres og tildeles midler fra Impulspuljen, som er finansieret af Velliv og administreret af DGI Storstrømmens Unge Advisory Board. Deltagerne arbejder bl.a. med, hvordan vi får flere unge med ind i idrættens fællesskaber, så også dem, der ikke er de hurtigste på banen, stadig kan være med til at skabe den fede holdånd og kultur. På workshoppen berøres centrale emner som frivillighed, ungekultur, motivation, demokratisk deltagelse og idrættens samfundsmæssige rolle.

Som forberedelse til Folkemøde Møn, gennemføres en undervisning (som der linkes til senere med forslag til undervisningsplan + PowerPoint + artikler) for at sikre at eleverne er klædt på til at kunne indgå i workshoppen og udvikle kvalificerede ideer. 

 

Til hver workshop kåres den bedste idé. 

Derudover vil vi have vores stand, hvorfra der kan være forskellige ”kom og prøv” aktiviteter samt dialog og interaktion omkring unge og barrierer for foreningsdeltagelse, motivationsfaktorer, frivillighed mm.

da_DKDanish